Aποστολή της "γλυκιάς νουθεσίας" b_yiorgos@hotmail.com
Ας ευχηθούμε ο καλός Θεός, ο
θέλων πάντας ανθρώπους σωθήναι, και εις επίγνωσιν αληθείας έλθείν.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Το μεγαλείο του ανθρώπου

Το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται στην απόφασή του να είναι πιο δυνατός απο τη μοίρα του.