Aποστολή της "γλυκιάς νουθεσίας" b_yiorgos@hotmail.com
Ας ευχηθούμε ο καλός Θεός, ο
θέλων πάντας ανθρώπους σωθήναι, και εις επίγνωσιν αληθείας έλθείν.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Σοφός


Σοφός τις υπο φαύλου επαινεθείς είρηκε:
"Τι το κακόν εποίησα;"
Δηλαδή:
Ένας σοφός που άκουσε ότι έλεγε επαινετικά γι' αυτόν λόγια ένας φαύλος άνθρωπος, είπε: "Τι κακό έκαμα, ώστε να με επαινεί ένας τέτοιος άνθρωπος;"